Hotline: 0908248201

Địa chỉ: 008 lô A, Chung Cư Bầu Cát 2, Phường 10, Tân Bình

Facebook: https://www.facebook.com/depmassagekhamda